Need of prayer, like we need oxygen


source photo by/Magazine unlock
photo mix using app CollageYou

God, is a sea, full of peace.
Is the infinity sky, full of stars,
The sun and the moon,
Is the mountain, the hills and the plain . . .
He is the creator of all the world,
And everything that moves,
In the world, including and us.
God is the Heavenly Father,
For all of us, He is the life & true,
It's l .o.v.e.
Just God can change the worse in good,
But is need plenty of prayers,
Prayer constantly of all of us,
From the entire world.
We live in a hard time,
When the disease devastates the world,
There are wars, hunger, and poverty,
And we all are sinners . . . is need prayer,
With all our heart, that God can be healing us,
And to heal the planet as well,
Because the planet slowly dies,
And we die once, with her.
Don't give up to pray,
Because God loves us,
More than himself.
Shouldn't we forget never this, beautiful souls
Keep the faith strong, and let's pray
Each of us, to Lord, in the name of Jesus.
Amen!
 --------------------------------------------------------------------------
That is I believe, and I know God is all time beside us,
and when we don't realize, He waits for us to talk with Him,
from the depths of our heart, through prayer.
by/ Sorina Hasballa
©2020/words4you
Doamnezeu, este  marea, plină de pace.
Este cerul infinit, plin de stele,
Soarele și luna,
Este muntele, dealurile și câmpia. . .
El este creatorul întregii lumi,
Și a tot ce mișcă,
În lume, inclusiv și noi.
Dumnezeu este Tatăl Ceresc,
Pentru noi toți, El este viața și adevăratul,
Este iubire.
Doar Dumnezeu poate schimba răul în bine,
Dar este nevoie de multe rugăciuni,
Rugăciunea permanentă a tuturor,
Din întreaga lume.
Trăim într-un moment greu,
Când boala devasteaza lumea,
Există războaie, foame și sărăcie,
Și toți suntem păcătoși . . . 
Este nevoie de rugaciune,
Din toată inima noastră,
Dumnezeu ne poate vindeca,
Și pentru a vindeca planeta,
Pentru că planeta moare încet,
Și murim odată, cu ea.
Nu renunțați la rugăciune,
Pentru că Dumnezeu ne iubește,
Mai mult decât pe el însuși.
Nu ar trebui să uităm niciodată asta, 
Sflete frumoase, mențineți credința puternică 
Si haideti să ne rugăm,Fiecare dintre noi,
 Domnului, în numele lui Isus.
Amin !